Blog

Poznejte celý příběh s marketingovou automatizací

Marek Hozák

4 minuty čtení

Marketingová automatizace – buzzword, které hýbe Spojenými státy už více než 12 let. Je to jen rozesílka emailů, s čím je u nás tato technologie často spojována, nebo ne? Odpověď se nabízí sama -> ne!

Marketingová automatizace je podle její definice technologie, která zefektivňuje, automatizuje a měří marketingové procesy tak, aby firmy dosahovaly vyšších tržeb a efektivního růstu. To je samozřejmě definice, pod kterou se skrývá hodně. Já osobně ale kromě vyšších tržeb a firemního růstu vidím ještě jeden důležitý přínos: poznání celého příběhu. Mluvím o příběhu uživatele, který přijde na váš web / zákazníka, který koupí váš produkt (ať už online nebo v kamenné prodejně) / uživatele vaší mobilní aplikace / dosaďte si jakoukoli formu vašeho nynějšího či potenciálního zákazníka.

Pojďme celý proces zjednodušit: Představte si, že se s někým setkáte poprvé. Při představování se pravděpodobně zeptáte na jméno, pracovní pozici, koníčky. Při druhém setkání už tento člověk očekává, že tyto informace máte = už se na ně nebudete ptát znovu. Jen tak s ním můžete navázat komunikaci plynule a to tam, kde jste posledně skončili. Proč dávám tento příklad? Protože v při komunikaci se zákazníky je to totéž. Nechtějí, abyste se na totéž ptali pokaždé, když navštíví váš web nebo vstoupí do prodejny. Chtějí personalizovanou komunikaci. A i s tímto nám nástroje z kategorie marketingové automatizace pomohou.

„Rozdíl mezi dobrým marketingem a spamem je relevance.“

Jak ale marketingová automatizace funguje? V případě platformy Marketo jsou pro kompletní funkci zásadní 3 pilíře: Engagement hub, Automation engine a Analytics engine. První zmíněný se stará o sběr informací o potenciálních či nynějších zákaznících. Automation engine vytváří automatizované kampaně na úrovni kanálů, které jsou pro vás relevantní. Analytics engine je mozkem v rámci tvorby reportu a procesu vyhodnocování dat. Data jsou pochopitelně centrem celé marketingové automatizace. Bez korektně nasbíraných dat a práce se segmentací, marketingovým funnelem a lead scoringem pro vás tento nástroj nemusí představovat cestu k vyšším tržbám, firemnímu růstu ani lepší customer experience.

Marketingová automatizace - groost.co

Kouzlem automatizace je samozřejmě snížená potřeba pracovat s kampaněmi manuálně. Na základě triggerů jste schopni to, co dnes vaše marketingové oddělení dělá ručně, zautomatizovat a dosahovat tak vyšší efektivity. Výsledkem je mimo jiné i to, že uživatel dostane sdělení včas, v dobu, kdy zrovna scrolluje na vašem webu nebo například poslouchá podcast ve vaší mobilní aplikaci. Scénářů si můžeme představit spoustu… Pointa je ale stejná: personalizovaná zpráva ve správný čas a způsobem, který uživatel preferuje.

Jednou z mnoha dalších přidaných hodnot je predikce chování uživatele. Kombinací opakujících se vzorců a maschine learningu můžete předpovídat (nákupní) chování a neustále tak pracovat se zvyšováním marketingové ROI.

Pod marketingovou automatizací a fungováním platformy Marketo se skrývá velké množství funkcí, které mohou reálně posunout vás business výš. Budeme je na našem blogu postupně odkrývat.

Marek Hozák

CEO